retraite in klooster

Bezinningscentrum La Cordelle is bereikbaar:
Telefoon: 0117 391188
Mariastraat 45
4506AD Cadzand
e-mail: hein@lacordelle.nl


Wil je het werk van Hein ondersteunen, overweeg dan eens of je een bijdrage kunt leveren aan:
St.Vrienden van La Cordelle


Belangstelling voor een van onze programma's?
inschrijfformulier downloaden cursus La Cordelle


 la cordelle op twitter bezoek de facebookpagina van La Cordelle

Inschrijven

Inschrijvingen geschieden op basis van een tweepersoonskamer.

Aanmelding graag schriftelijk door het inschrijfformulier ingevuld en als bijlage per mail/post terug te sturen. En door overschrijving van (een deel van) het cursusgeld.

Nederland: Rabobank rek. nr. 31.25.72.751 Iban: NL 92 RABO 0312 5727 51 EUR Bic: RABONL2U t.n.v. La Cordelle te Cadzand, o.v.v. naam en cursus

Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de activiteit wordt de betaling teruggestort minus € 10,-- administratiekosten. (Bij een dansdag wordt de betaling teruggestort minus € 2,50.) Bij annulering minder dan twee weken vóór aanvang van de activiteit of voor wie niet komt opdagen is het gehele cursusbedrag verschuldigd tenzij er een vervanger is.
Bij cursussen in La Cordelle blijft de cursusprijs ongewijzigd indien geen gebruik gemaakt wordt van overnachting en maaltijden.

>