gedicht Hein Stufkens de reiziger

We ontmoeten elkaar als vreemden,
ieder een geheim met zich meedragend.
Ik kan je niet zeggen wie je bent;
ik leer je misschien nooit helemaal kennen.
Maar ik vertrouw erop dat je een persoon bent krachtens jezelf,
vervuld van een schoonheid en waarde
die de rijkste hulpbronnen van de wereld zijn.
Dus doe ik je deze belofte:
Ik zal je geen identiteiten opleggen,
maar je uitnodigen jezelf te worden
zonder schaamte of vrees.
Ik zal je recht verdedigen om een authentieke roeping te vinden.
Voor zolang als jouw speurtocht duurt, heb je mijn loyaliteit.

Theodore Roszak


Belangstelling voor een van onze programma's?
inschrijven cursus La Cordelle


 la cordelle op twitter bezoek de facebookpagina van La Cordelle

Lezingen door Hein Stufkens

‘De Grondwet voor Geluk - over de universele betekenis van de Bergrede’ inclusief workshop

29 april 2017 om 10.00 uur
aansluitend ‘s middags workshop over het thema, zie pagina: 14
La Verna-huis, Antoniuskaai 9, Gent (B)
Info en opgave: tel: 09-3248814/0474-230956 - Claudine@laverna.be

In de voormiddag houdt Hein Stufkens een inleiding over de beroemde Bergrede uit het evangelie van Matteüs. Daarna gelegenheid tot vragen en gesprek.
In de namiddag gaan we samen dieper in op de tekst van de Bergrede en staan we stil bij wat die ieder van ons nu te zeggen heeft en wat die kan betekenen voor ons eigen levensgeluk.

Volgens Erasmus bevat de Bergrede ‘de filosofie van Christus’, en volgens velen vormt ze het hart van de christelijke spiritualiteit. In zijn lezing laat Hein, naar aanleiding van zijn boek ‘De grondwet voor geluk’, zien dat de Bergrede een urgente boodschap is voor onze tijd en niets minder dan een oproep tot een spirituele revolutie. Ook maakt hij met tal van citaten uit andere religieuze en filosofische tradities duidelijk hoe universeel en actueel deze woorden van Jezus zijn.
Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, onder wie Tolstoj en Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op grote weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. Misschien is de tijd nu rijp om de Bergrede eindelijk serieus te gaan nemen, rijp voor een spirituele revolutie. De Dalai Lama zegt daarover:
‘Een revolutie is nu op zijn plaats, maar niet in politieke, economische of technische zin. De afgelopen eeuw heeft ons wel geleerd dat een puur externe benadering niet voldoet. Wat ik voorstel is een spirituele revolutie.’ 
De omwenteling die zo’n spirituele revolutie van ons vraagt is samen te vatten in deze twee Engelse woorden: van selfishness naar selflessness, van ik-gerichtheid naar ik-loosheid.

‘De Grondwet voor Geluk - over de universele betekenis van de Bergrede’

3 mei 2017 van 11.00 tot 13.00 uur
Yogacongres Mennorode, Apeldoornseweg 185 Elspeet
Info en opgave: 06-44832900

‘Kijken met de ogen van Franciscus’

18 mei 2017 om 20.00 uur
Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven
Info: info@erismeerveldhoven.nl

'(S)preekbeurt'

11 juni 2017 om 10.00 uur
Doopgsgezinde kerk, Westwal 41, Goes
Info en opgave: www.dggoes.doopsgezind.nl

Lezing en presentatie nieuw boek

23 september 2017 van 14.00 tot 17.00 uur
Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven
Info en opgave: uitgeverij Edicola, redactie@bres.org

Lezing in Noordwijk

24 november 2017 om 20.00 uur
Allium - Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 73, 2202 HA Noordwijk
Info en opgave: 071- 3612590 info@mariaterzee.nl

 

>